Publikacje

Rekomendacje dot. polityk:

 1. Impacts of Covid-19 on migrant essential workers in the UK [PL: Wpływ Covid-19 na immigrantów pracujących w UK jako ‘essential workers’/pracownicy niezbędni] (Tekst w j. angielskim)
 2. Impacts of Covid-19 on migrant essential workers in Scotland [PL: Wpływ Covid-19 na immigrantów w Szkocji pracujących jako ‘essential workers’/pracownicy niezbędni] (Tekst w j. angielskim)

Ulotki informacyjne:

 1. Dostęp do opieki zdrowotnej w UK dla migrantów
 2. Przewodnik dla obywateli UE dotyczący ubiegania się o świadczenia społeczne w UK
 3. EU migrants: A toolkit for employers [PL: Migranci z Unii Europejskiej: Niezbędnik dla pracodawców] (Tekst w j. angielskim)

Blogi poświęcone wynikom:

 1. Nasza ankieta online
 2. W jakich sektorach pracują polscy pracownicy niezbędni w UK?
 3. Wahanie w stosunku do szczepienia wśród polskich ‘pracowników niezbędnych’ w UK
 4. Wpływ Covid-19 na zdrowie psychiczne

Artykuły i blogi gościnne:

 1. Gawlewicz A, Narkowicz K, Piekut A, Trevena P and Wright S (2023) ‘They made bets that I’d die’: Impacts of Covid-19 on Polish essential workers in the UK [PL: ‘Zakładali się czy umrę’: Wpływ Covid-19 na polskich ‘pracowników niezbędnych’ w UK]. Journal of Ethnic and Migration Studies (early view). (Tekst w j. angielskim)
 2. Gawlewicz A, Narkowicz K and Wright S (2023) Heroes or villains? Migrant essential workers and combined hostilities of Covid-19 and Brexit [PL: Bohaterowie czy złoczyńcy? Migranci wykonujący pracę niezbędą w kontekście wrogości Covid-19 i Brexitu]. Discover Society: New Series 3 (2). (Tekst w j. angielskim)
 3. Narkowicz K and Piekut A (2022) Polish key workers feel unwelcome in the UK thanks to Brexit plus Covid [PL: Polscy pracownicy niezbędni czują się niemile widziani w UK z powodu Brexitu i Covid]. Open Democracy. November, 16. (Tekst w j. angielskim)
 4. Trevena P and Grzymkowska M (2021) Addressing vaccine hesitancy among the Polish community in Scotland [PL: Wahanie w stosunku do szczepienia wśród polskiej społeczności w Szkocji]. The Scottish Parliament Information Centre (SPICe) Spotlight. September, 14. (Tekst w j. angielskim)

Powiązane badania:

 1. Trevena P (2023) Lessons for mental health service design in Scotland — how can we ensure equal access? [PL: Lekcje dla Szkocji w planowaniu wsparcia dla zdrowia psychicznego – jak zapewnić równy dostęp]. See Me. April, 4. (Tekst w j. angielskim)
 2. Trevena P (2023) Covid-19: Learnings for supporting migrant and minority ethnic communities [PL: Covid-19: Wspieranie migrantów i mniejszości etnicznych]. The Third Force News (TFN). January, 11. (Tekst w j. angielskim)
 3. Trevena (2022) What can we learn from the COVID-19 response in supporting migrant and minority ethnic populations? [PL: Czego możemy nauczyć się ze wspierania migrantów i mniejszości etnicznych w kontekście Covid-19?] The Scottish Parliament Information Centre (SPICe) Spotlight. November, 29. (Tekst w j. angielskim)
 4. Trevena P, Gawlewicz A and Wright S (2022) Addressing the needs of Scotland’s migrant and minority ethnic populations under Covid-19: Lessons for the future [PL: Wspieranie migrantów i mniejszości etnicznych w Szkocji w kontekście Covid-19: Lekcje na przyszłość]. Project report. University of Glasgow, Glasgow. (Tekst w j. angielskim)