Wpływ Covid-19 na zdrowie psychiczne 

Jedną z największych konsekwencji pandemii Covid-19 w UK jest pogorszenie zdrowia psychicznego (ONS 2021). Przed marcem 2020 mniej więcej co czwarta osoba mieszkająca w UK zmagała się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Pandemia zwiększyła czynniki ryzyka takie jak bezrobocie, brak zabezpieczenia finansowego czy stres, oraz znacząco zmniejszyła dostęp do czynników zapobiegawczych takich jak kontakty społeczne, usługi zdrowotne czy ćwiczenia fizyczne.

W naszej ankiecie, przeprowadzonej w lutym-marcu 2021, poprosiłyśmy polskich ‘pracowników niezbędnych’ w UK aby ocenili swoje samopoczucie w porównaniu do okresu sprzed pandemii (marzec 2020). Większość badanych – 55% – stwierdziła, że ich samopoczucie pogorszyło się znacząco (31%) lub trochę (24%), podczas gdy 30% odczuła poprawę pod pewnym względem, a pogorszenie pod innym (oznaczone “polepszyło się/pogorszyło się” na wykresach poniżej). Zaledwie 4% badanych czuła się lepiej, a 11% nie odczuła zmiany.

Sytuacja rodzinna 

Osoby, które opiekowały się dziećmi lub zależnymi dorosłymi (40% naszej próby) częściej wskazywały, że ich zdrowie psychiczne się pogorszyło – odpowiednio: 66% kobiet i 61% mężczyzn. Mężczyźni bez obowiązku opieki stanowili największą grupę, dla której sytuacja się nie zmieniła lub nawet poprawiła (28%). Tymczasem kobiety z obowiązkiem opieki – najmniejszą (7%). To sugeruje, że wpływ Covid-19 na zdrowie psychiczne jest ściśle powiązany z płcią (chociaż należy zaznaczyć, że mężczyźni mogą być mniej skłonni przyznać się do problemów związanych ze zdrowiem psychicznym).

Kłopoty finansowe

Najściślej powiązana z pogorszeniem się zdrowia psychicznego była zmiana sytuacji finansowej. Polscy ‘pracownicy niezbędni’, których sytuacja finansowa się pogorszyła w porównaniu do okresu sprzed pandemii (marzec 2020), znacznie częściej wskazywali na pogorszenie samopoczucia. Podczas gdy 70% badanych, których sytuacja finansowa się pogorszyła, stwierdziło, że ich zdrowie psychiczne podupadło, pośród tych, u których sytuacja finansowa się poprawiła, jedynie 31% odczuło pogorszenie kondycji psychicznej. 

Różnice pomiędzy sektorami zatrudnienia

Ciekawa zależność pojawia się, gdy porównamy dwie zmiany – w zdrowiu psychicznym i sytuacji finansowej – według sektora zatrudnienia. 

  • Polscy ‘pracownicy niezbędni’ w sektorach zdrowia/opieki oraz edukacji/opieki nad dziećmi borykali się problemami zdrowia psychicznego częściej, aczkolwiek prawdopodobieństwo, że ich sytuacja finansowa się polepszy lub pozostanie taka sama było większe. 
  • Osoby pracujące w sektorze produkcji, sprzedaży i dostawie jedzenia i innych produktów niezbędnych oraz w usługach komunalnych (np. sprzątanie), najczęściej wskazywały na pogorszenie sytuacji finansowej.
  • Tymczasem, pracownicy innych sektorów (takich jak bezpieczeństwo publiczne, samorząd lokalny czy usługi finansowe) odczuli najmniejsze konsekwencje finansowe i pod kątem zdrowia psychicznego.