Home

Zdrowotny, społeczny, ekonomiczny i kulturowy wpływ Covid-19 na migrantów w UK pracujących jako ‘essential workers’

Projekt badawczy poświęcony wpływom pandemii Covid-19 na Polaków w UK wykonujących ‘essential work’ (pracę niezbędną).