Projekt

Pandemia Covid-19 pokazuje jak bardzo Zjednoczone Królestwo (UK) polega na imigrantach, którzy pracują jako ‘essential workers’ (pracownicy niezbędni). Ryzykując własne zdrowie i życie aby złagodzić negatywne skutki pandemii, ludzie pracujący w tym charakterze często znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej (np. tymczasowe ‘śmieciowe’ kontrakty, ograniczony dostęp do usług zdrowotnych i zasiłków). 

Zważywszy na to jak krytyczną rolę pełnią w ochronie brytyjskiej służby zdrowia, gospodarki i ludzkiego życia, oraz ich często niekorzystną sytuację, niezwykle ważnym jest zbadanie w jaki sposób Covid-19 wpływa na ich zdrowie, sytuację społeczno-ekonomiczną i kulturową, oraz plany migracyjne. Aby przeanalizować te wpływy z należytą uwagą, badanie to skupia się na jednej ‘widocznej’ w przestrzeni publicznej grupie migrantów jako studium przypadku. Tą grupą są Polacy w UK. Projekt bada w jaki sposób pandemia wpływa na ich codzienne życie oraz plany osiedlenia w UK w dłuższej perspektywie.   

Metodologicznie, projekt obejmuje sondaż online na temat wpływu Covid-19 na polskich pracowników niezbędnych w UK, wywiady online tą grupą oraz wywiady eksperckie z przedstawicielami organizacji oferującymi informacje oraz wsparcie migrantom pracującym w UK.

Projekt wykonuje grupa badaczek na uniwersytetach w Glasgow, Middlesex oraz Sheffield przy wsparciu organizacji migracyjnych tj. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w Londynie, Polski Związek Ekspatów w Birmingham, Forum Migrantów w Fife, oraz PKAVS Hub Wspólnot Mniejszościowych w Perth i Kinross.

Projekt jest finansowany przez brytyjską organizację fundującą badania naukowe UK Research and Innovation (UKRI) poprzez Radę ds. Badań Ekonomiczo-Społecznych (Economic and Social Research Council, ESRC) – numer grantu: ES/V015877/1. Rozpoczął się w listopadzie 2020 i zakończy w maju 2023.   

CZYM JEST ‘PRACA NIEZBĘDNA’?

Praca niezbędna (tzw. ‘essential work’) to rodzaj pracy, która jest konieczna aby utrzymać brytyjskie społeczeństwo i gospodarkę w trakcie pandemii. Pracownicy niezbędni (czasem określani również ‘frontline workers’ lub ‘key workers’) to np. pracownicy i wolontariusze służby zdrowia i opieki, ludzie utrzymujący porządek publiczny (np. policja, straż pożarna) oraz wykonujący kluczowe usługi takie jak transport publiczny, produkcja i sprzedaż jedzenia, dostawa produktów, sądownictwo, usługi religijne i pogrzebowe, usługi pocztowe, sprzątanie i utrzymanie przestrzeni publicznej. Projekt ten skupia się na polskich pracownikach niezbędnych w UK, którzy są zatrudnieni zarówno formalnie (np. mają kontrakt, własną firmę lub są samozatrudnieni) i nieformalnie (np. otrzymują zapłatę ‘do ręki’ bez kontraktu).  

DLACZEGO POLSCY PRACOWNICY NIEZBĘDNI?

Polscy migranci stanowią najbardziej liczną nie-brytyjską narodowość w Zjednoczonym Królestwie (około 815 tysięcy w 2020r.) nieprzerwanie od 2007r. Stanowią również około 9% całej populacji urodzonej poza granicami UK. 

Polscy migranci w UK są zatrudnieni w różnych rolach, zawodach i sektorach pracy uznanej za niezbędną w trakcie pandemii Covid-19 (tzw. ‘essential work’). Np. niemal 10 tysięcy Polaków pracuje w brytyjskiej służbie zdrowia. W związku z tym polscy pracownicy niezbędni stanowią dużą i zróżnicowaną grupę dla analiz statystycznych oraz jakościowych (np. wywiadów). Poprzednie badania pokazują, że Polacy w UK żyją z dużym poczuciem niepewności w związku z Brexitem oraz niejednokrotnie niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną (np. tymczasowe ‘śmieciowe’ kontrakty, ograniczony dostęp do usług zdrowotnych i zasiłków). Pandemia Covid-19 może wzmożyć codzienne obawy oraz stawiać nowe wyzwania. Ważnym jest by zrozumieć te obawy i wyzwania aby zapewnić Polakom należyte wsparcie w oraz zatrzymać tę grupę w UK w trakcie i po pandemii.