Nasza ankieta online

Nasza ankieta online na temat wpływu pandemii Covid-19 na polskich pracowników niezbędnych (‘essential workers’) w UK była dostępna przez 8 tygodni od 15 lutego do 12 kwietnia 2021 roku. Wypełniło ją około 1,100 osób. Byłyśmy zainteresowane  doświadczeniami Polaków, którzy mieszkali w UK minimum 3 miesiące i pracowali w zawodach oficjalnie uznanych za ‘niezbędne’ (np. w sektorze służby zdrowia i opieki, produkcji i sprzedaży żywności, transportu).

Przy doborze próby korzystałyśmy z tzw. ‘doboru wygodnego’ i rekrutowałyśmy respondentów poprzez media społecznościowe, korzystając z pomocy naszych organizacji partnerskich oraz poprzez ‘ukierunkowaną’ kampanię reklamową na Facebooku. Ta ostatnia metoda rekrutacji zyskała ostatnio na popularności w badaniach poświęconych zdrowiu, migracji oraz grup ludzi, co do których dostęp jest utrudniony. Tym samym, 66% naszych respondentów zostało zrekrutowanych dzięki reklamom na Facebooku, które wyświetlały zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie Polakom mieszkającym w UK, od 27 lutego do 26 marca (patrz Wykres 1).  

Aby uzyskać w próbie dobrą reprezentację z całego UK, celowo zrekrutowałyśmy więcej uczestników spoza Anglii. Także 56% naszych respondentów mieszka w Anglii, 34% w Szkocji, a pozostałych 10% w Walii, Północnej Irlandii oraz dependencjach korony brytyjskiej (np. Jersey). Większość respondentów ma status osiedlony lub przed-osiedlony (‘settled or pre-settled status’) (81%), a 9% ma obywatelstwo brytyjskie.    

67% respondentów identyfikuje się jako kobiety, 32% jako mężczyźni oraz 1% jako osoby nie-binarne (włączając respondentów, którzy wybrali opcję ‘inna identyfikacja płciowa’ oraz ‘wolę nie odpowiadać’). Duży odsetek kobiet w próbie może odzwierciedlać feminizację pewnych zawodów w sektorach niezbędnych tj. zdrowie czy szeroko rozumiana opieka. Zestawiając wiek według płci w naszej próbie z najnowszymi danymi z brytyjskiego sondażu populacji (Annual Population Survey, APS, Polacy w wieku 18-65 N=2,218), widzimy podobny rozkład wiekowy pośród mężczyzn. W odniesieniu do kobiet, w naszej próbie jest więcej kobiet w wieku 40-44 oraz mniej kobiet w młodszych grupach wiekowych.    

Warto tu dodać, że dane APS są o rok ‘starsze’ (także niektórzy Polacy z tego sondażu mogli opuścić UK przed 2021 rokiem lub ‘przesunęli się’ do starszej grupy wiekowej) oraz obejmują polskich migrantów wykonujących różne zawody – nie tylko tych, którzy pracują w charakterze pracowników niezbędnych. Bardziej kompleksowe dane, które mogłybyśmy porównać z naszą próbą będą dostępne gdy wyniki z narodowych spisów powszechnych 2021 zostaną zebrane (w Szkocji) oraz opublikowane (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej).    

Kolejne wpisy rzucą więcej światła na inne charakterystyki naszej próby oraz różnorodne wpływy pandemii Covid-19 na polskich pracowników niezbędnych.