W jakich sektorach pracują polscy pracownicy niezbędni w UK?

Zdefiniować ‘pracę niezbędną’ (‘essential work’) jest bardzo trudno – definicje różnią się w poszczególnych krajach, a lista ‘zawodów niezbędnych’ zmieniała się w trakcie pandemii. Na początku naszego badania, w listopadzie 2020r., kierując się wytycznymi rządu UK1,2 przyjęliśmy następującą definicję: praca, która jest konieczna aby utrzymać brytyjskie społeczeństwo i gospodarkę w trakcie pandemii.

Zgodnie z danymi brytyjskiego biura statystycznego (Office of National Statistics, ONS 2020), przed pandemią, w 2019 r., około 10.6 mln osób (33% wszystkich zatrudnionych) pracowało w zawodach ‘niezbędnych’ w UK. Imigranci pracują częściej w niektórych rolach uznawanych za niezbędne niż nie-migranci, jednak brakuje dokładnych danych. Szacunki oparte na brytyjskim Badaniu Rynku Pracy z 2019 r. wskazują, że osoby urodzone za granicą stanowią znaczną część pracowników niezbędnych w takich sektorach/grupach zawodowych jak: zdrowie (27%), IT i telekomunikacja (23%), pielęgniarstwo i położnictwo (22%), opieka (19%) i transport (18%)3

Wykres 1 poniżej pokazuje rozkład według grup zawodowych wszystkich pracowników niezbędnych w UK na podstawie brytyjskiego sondażu populacji (ONS Annual Population Survey, ASP) w porównaniu do rozkładu pośród respondentów naszego sondażu4.

 • Pośród wszystkich pracowników niezbędnych w UK, 31% pracowało w zawodach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną. Grupa ta była porównywalna, choć nieco mniejsza, wśród naszych badanych i wynosi 28%.
 • Największa część naszych respondentów – prawie 35% – pracowała przy produkcji, przetwarzaniu, sprzedaży lub dostawie żywności i innych dóbr niezbędnych. To 21 punktów procentowych więcej niż pośród wszystkich pracowników niezbędnych w UK (14%). 
 • Równocześnie, według naszego sondażu Polscy pracownicy niezbędni rzadziej niż ogół takich pracowników w UK byli zatrudnieni w edukacji i opiece nad dziećmi (odpowiednio 7% i 20%).

Patrząc wyłącznie na wyniki naszego sondażu (zob. Wykres 2), obserwujemy ciekawy podział pod względem płci:

 • Mężczyźni częściej pracowali przy produkcji, przetwarzaniu, sprzedaży i dostawie żywności lub innych dóbr niezbędnych, podczas gdy kobiety w służbie zdrowia i opiece społecznej.
 • Zatrudnienie w usługach komunalnych (tj. sprzątanie, usługi pocztowe, energetyczne lub kanalizacyjne) było mniej popularne wśród mężczyzn niż kobiet. Rezultat ten może być powiązany ze znacząca nadwyżką Polek pracujących w usługach typu sprzątanie, choć brakuje oficjalnych danych aby móc to potwierdzić.   
 • Z drugiej strony, mężczyźni częściej pracowali w sektorze transportu oraz powiązanych zawodach. 
 • Edukacja i opieka nad dziećmi to kolejny ważny sektor dla Polek, podczas gdy komunikacja i finanse dla polskich mężczyzn.    

Zajrzyj do naszego poprzedniego bloga, aby przeczytać więcej na temat naszego sondażu.

Przypisy:

 1. UK Government, 8 January 2020, Children of critical workers and vulnerable children who can access schools or educational settings: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision
 2. Scottish Government, 11 May 2020, Coronavirus (COVID-19): prioritisation matrix for key workers to be tested: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-access-to-testing/
 3. Ten szacunek został wykonany dla sektorów, w których ponad 70% zawodów zaklasyfikowano jako ‘niezbędne’: Fernández-Reino, M., Sumption, M., & Vargas-Silva, C. (2020). From low-skilled to key workers: the implications of emergencies for immigration policy. Oxford Review of Economic Policy, 36(Supplement_1), S382-S396.
 4. Prezentowane dane dla naszego sondażu zostały przeważone według kraju UK, gdyż w naszej próbie zrekrutowaliśmy proporcjonalnie więcej badanych poza Anglią (np. w Szkocji).