Małgorzata Dawidek

Zone Out

Zone Out to seria minimalistycznych fotograficznych autoportretów powstałych w wyniku mikroperformansów opartych na badaniach ruchu. Cykl eksploruje aspekty fikcji, potencjalności zdarzeń oraz tworzenia sfery wyobrażeniowej poprzez hierarchiczne odwrócenie znaczeń funkcjonalnych, codziennych gestów i przedmiotów. Prace ukazują szereg niejednoznacznych działań podejmowanych przez artystę w znanej jej przestrzeni domowej. Kreują wizję bezpiecznej przestrzeni w odpowiedzi na ogólnoświatowe doświadczenie lęku, zagrożenia i przeciążenia psychicznego, oraz wycofania i zawieszenia podczas pandemii. Seria utrzymana jest w pół-onirycznej atmosferze i tonacjach bieli nawiązując wizualnie do kolorystyki lapidariów klasycznej rzeźby oraz estetyki pisma i znaku, tworzących ciała narracyjne. Wywodzi się również z dziecięcego doświadczenia artystki wejścia we mgłę – jednoczesnego ukojenia i rozmycia rzeczywistości, poetyckiego i sugestywnego poczucia przebywania w nieograniczonej białej przestrzeni. Przywoałanie tego doznania wpłynęło na eteryczną i iluzoryczną formę prac oraz tworzenie strefy komfortu kontrastującej z globalnie odczuwanym zagrożeniem i izolacją.

Małgorzata Dawidek (dr) jest artystką wizualną i badaczką. W swojej interdyscyplinarnej praktyce artystycznej łączy performance, fotografię, tekst i pracę akademicką, badając relacje pomiędzy kondycją ludzkiego ciała a językiem dyskursywnym, oraz narracje i reprezentacje bezbronności, lęku, choroby, bólu i straty w kontekście polityki tożsamości i różnorodności. Pracując na pograniczu sztuki, literatury i medycyny humanistycznej Dawidek rozwija autorskie koncepcje bodygraphy i afektywnej praktyki artystycznej tworząc potencjalnie pozytywne kategorie w obszarze doświadczeń granicznych.